ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ – COMING FACTS ABOUT OUR VILLAGE

Τοu Παλούμπα, το χωριό των Πλαπουταίων, με τη μεγάλη συμβολή του στο έθνος κατά την επανάσταση του 1821, κτίστηκε περί τα τέλη του 14ου αιώνα και τις αρχές του 15ου αιώνα.

Δείτε παρακάτω τον Στρ. Δημητράκη Πλαπούτα να ζωντανεύει με τη χρήση της τεχνολογίας!

Του Παλούμπα είναι το μόνο ανάμεσα στα γορτυνιακά χωριά το οποίο φέρει λατινικό όνομα. Όπως καταγράφεται από τα λατινικά λεξικά, η λέξη Παλούμπα (Palumba) σημαίνει το «φασσοπερίστερο», την “colombella” όπως το ονομάζουν οι Ιταλοί, ή Columba Oenas, όπως είναι η επιστημονική του ονομασία. Είναι αξιοσημείωτο πως η συγκεκριμένη λατινική ονομασία δεν ομοιάζει με κανέναν σερβικής, αλβανικής ή σλαβικής προελεύσεως λεκτικό όρο. Για παράδειγμα στο λεξικό Wörterbuch του Wilhelm Freund, όπως και στα Vocabula Latini Italique της Βενετίας, καθώς και σε πληθώρα άλλων λατινικών λεξικών των προηγουμένων αιώνων, τα οποία είχαν εκδοθεί στην Ευρώπη, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι η λέξη Palumba, η οποία είναι και η ονομασία του χωριού, είναι αποκλειστικά λατινική (Διαβάστε περισσότερα εδώ).

Είναι  κτισμένο στους πρόποδες του βουνού Αγιολιάς, σε υψόμετρο 740 μ.. Από εκεί, προς το νότο, τη δύση και το βορρά αρχίζει κατωφέρεια του εδάφους προς την κοιλάδα του Αλφειού. Έτσι το χωριό έχει εξαιρετικό ορίζοντα. Από την πλατεία, που είναι σαν ένα μεγάλο μπαλκόνι, αγναντεύει κανείς, πέρα από την καταπράσινη κοιλάδα, αριστερά τις γαλάζιες κορυφογραμμές του Λύκαιου και της Μίνθης και δεξιά το ωραίο δάσος της Κάπελης (Φολόης) και την κομψή κορυφή του Ερύμανθου που το χειμώνα φαντάζει σαν μια λευκή πυραμίδα. Στη μέση από ένα ευρύ άνοιγμα , το μάτι φθάνει μέχρι τη θάλασσα του Κατάκωλου και πέρα απ’αυτή, όπου διακρίνεται ο όγκος του Κεφαλλονίτικου βουνού Αίνου. Το ηλιοβασίλεμα σε αυτό  το τοπίο είναι μαγευτικό.

Με την Αυτοδιοικητική Μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» και την κατάργηση από 01/01/2011 του Δήμου Ηραίας, ολόκληρη η Γορτυνία αποτελεί ένα Δήμο με έδρα τη Δημητσάνα. Στο Παλούμπα για την ώρα λειτουργεί Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) .

Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένα μαγαζί, το οποίο προσφέρει καφέ και φαγητό. Το χωριό είχε άλλοτε 500-600 κατοίκους. Σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα δεν ξεπερνούν τους 20.


Paloumpa, the village of Plapoutaeas, with its great contribution to the nation during the revolution of 1821, was built around the end of the 14th century and the beginning of the 15th century.

Watch above the video in which the General D. Plapoutas gets alive with the use of technology.

The Paloumpa is the only Gortyn village with a Latin name. According to Latin dictionaries, the word Palοumba means “fasperistero (bean pigeon)”, the “colombella” as the Italians call it, or Columba Oenas, as its scientific name is. It is noteworthy that this Latin name does not resemble any word of Serbian, Albanian, or Slavic origin. For example, in Wilhelm Freund’s Wörterbuch dictionary, as well as in the Vocabula Latini Italique of Venice, as well as in many other Latin dictionaries of previous centuries, which were published in Europe, there is no doubt that the word Palοumba, which is also the name of the village, is exclusively Latin.

It is built at the foot of Mount Agiolia, at an altitude of 740m. From there, to the south, west and north begin the descent of the ground to the valley of Alfeios. So the village has an excellent horizon. From the square, which is like a big balcony, one overlooks, beyond the green valley, on the left the blue ridges of Lycaeus and Minthi and on the right the beautiful forest of Kapeli (Foloi) and the elegant peak of Erymanthos that in winter looks like a white pyramid. Ιn the middle of a wide opening, the eye reaches the sea of ​​Katakolo and beyond, where the volume of the Kefalonian mountain Ainos can be seen. The sunset in this landscape is magnificent.

With the Local Government Reform “Kallikratis” and the abolition from 01/01/2011 of the Municipality of Irea, the whole of Gortynia is a Municipality based in Dimitsana. There is currently a Citizens’ Service Office (KEP) in Paloumpa.

At the moment there is only one shop, which offers coffee and food. The village once had 500-600 inhabitants. Today the permanent residents in winter do not exceed 20.

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΘΕΑ / BREATHTAKING VIEW 🌄

Το χωριό έχει εξαιρετικό ορίζοντα. Από εδώ, προς το νότο, τη δύση και το βορρά αρχίζει κατωφέρεια του εδάφους έως την κοιλάδα του Αλφειού. Από την πλατεία, που είναι σαν ένα μεγάλο μπαλκόνι, αγναντεύει κανείς, πέρα από την καταπράσινη κοιλάδα, αριστερά τις γαλάζιες κορυφογραμμές του Λύκαιου και της Μίνθης και δεξιά το ωραίο δάσος της Κάπελης (Φολόης) και την κομψή κορυφή του Ερύμανθου που το χειμώνα φαντάζει σαν μια λευκή πυραμίδα. Στη μέση από ένα ευρύ άνοιγμα , το μάτι φθάνει μέχρι τη θάλασσα του Κατάκωλου και πέρα απ’αυτή, όπου διακρίνονται τα βουνά της Ζακύνθου αλλά και ο όγκος του Κεφαλλονίτικου βουνού Αίνου.

Το ηλιοβασίλεμα σε αυτό το τοπίο είναι θεάρεστο.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
The village has an excellent horizon. From here, to the south, west, and to the north begins a downhill of the ground towards the valley of Alfei. From the square, which is like a large balcony, one can see, beyond the green valley, on the left the blue ridges of Lykaios and Minthi and on the right the beautiful forest of Kapeli (Foloi) and the elegant peak of Erymanthos which in winter looks like a white pyramid. In the middle of this wide opening, the eye reaches the sea of “Katakolon” and beyond, where the mountains of Zakynthos and the volume of Kefalonia mountain Ainos are distinguished.

The sunset in this landscape is breathtaking!

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / RECENT ANNOUNCEMENTS & EVENTS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συγχωριανοί,

Παρότι η πρόθεσή μας ήταν να πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Αδελφότητας των Απανταχού Παλουμπαίων, για καθαρά υγειονομικούς λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη της πανδημίας, αποφασίσαμε στο να αναβάλουμε τις προγραμματισμένες εκλογές μας.

Η ασφάλεια όλων μας έχει μεγαλύτερη σημασία, αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η πραγματοποίηση των εκλογών θα οριστεί σε νεότερο χρόνο και ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατήσουν.     

Από το Δ.Σ. της Αδελφότητας των Απανταχού Παλουμπαίων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συγχωριανοί,

Μετά από αλλαγές, αναβολές και ακυρώσεις προγραμματισμένων και δρομολογημένων Αυγουστιάτικων δράσεων στο χωριό – αποτέλεσμα των δραματικών συνθηκών που δημιούργησαν στην περιοχή μας οι καταστροφικές πυρκαγιές – επικοινωνούμε μαζί σας με κύριο θέμα τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Αδελφότητας.

Έτσι, μετά από απόφαση που πήραμε σε τηλεσυμβούλιο στις 03/10/2021, η Αδελφότητα των Απανταχού Παλουμπαίων καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής Ένωσης, Πειραιώς 1, 7ος όροφος, την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11 π.μ.. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα γίνει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (απευχόμαστε αυτό το ενδεχόμενο!!).

Τα θέματα της Γ.Σ. είναι

1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός από το Δ.Σ.

2. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής

3. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για νέο Δ.Σ. και για νέα Ελεγκτική Επιτροπή

5. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας για νέο Δ.Σ. και για νέα Ελεγκτική Επιτροπή

Καλούνται τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, είτε για το Δ.Σ. είτε για την Ελεγκτική Επιτροπή, να το δηλώσουν στην Πρόεδρο (τηλ. 2106044173) ή στην Αντιπρόεδρο (τηλ. 2105722211) μέχρι την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021. Το Δ.Σ. ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη να θέσουν υποψηφιότητα, κυρίως άτομα νεότερων ηλικιών.

Το Δ.Σ. συγχαίρει θερμά τα Παλουμπιωτάκια που πέτυχαν τους στόχους τους στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις και τους εύχεται καλές σπουδές και προκοπή. (Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, ονόματα γονέων, σχολή επιτυχίας.) Καλούμε και τους περυσινούς επιτυχώντες, που δεν κατέστη δυνατό να βραβευτούν από την Αδελφότητα, να προσέλθουν στη Γ.Σ. για να τους τιμήσουμε και να τους παραδώσουμε το βραβείο τους.

Από το Δ.Σ. της Αδελφότητας των Απανταχού Παλουμπαίων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συγχωριανοί,

Όπως φαίνεται να εξελίσσεται ο κορωνοϊός, ξαναβρίσκουμε την κανονικότητα ο καθένας στη ζωή του και στις δραστηριότητές του και ελπίζουμε οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις στο χωριό να υλοποιηθούν όπως τις προγραμμάτισε το ΔΣ της Αδελφότητας, με τηλεδιάσκεψη, στις 7 Μαρτίου. Στις 14 Αυγούστου θα γίνει η καθιερωμένη δοξολογία στον Άγιο Αθανάσιο και στη συνέχεια τα εγκαίνια της καινούριας αίθουσας, η βράβευση των νέων φοιτητών και οι εκλογές για ανάδειξη νέου Συμβουλίου. Στις 15 Αυγούστου το πρωί θα γίνει δοξολογία στην Παναγίτσα και το βράδυ πανηγύρι, αν βέβαια μας το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Θεωρήσαμε σκόπιμο, για πολλούς λόγους, οι εκλογές να γίνουν στο χωριό (μεγάλη συμμετοχή, εγγραφή νέων μελών, υποψηφιότητα νεαρών ατόμων, κοκ) και παρακαλούμε τις νεότερες γενιές των Παλουμπαίων, που συνήθως βρίσκονται στο χωριό το διήμερο της Παναγίας, να λάβουν μέρος στις διαδικασίες των εκλογών και να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο ΔΣ. Είναι καιρός η Αδελφότητα να ανανεωθεί και το καινούριο ΔΣ να έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με δραστηριότητες που επιβάλλουν οι καιροί και θα βοηθήσουν στην αναγέννηση του χωριού μας (αυτές μπορούμε να τις εντοπίσουμε κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης).

Ο Δήμος Γορτυνίας, ο Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδος και η Αδελφότητα των Απανταχού Παλουμπαίων, συμμετέχοντας στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης και για να τιμήσουν τους ντόπιους ήρώες μας που συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην αναγέννηση του Έθνους μας, συνδιοργανώνουν μεγάλη εκδήλωση στο χωριό στις 22 Αυγούστου, στην οποία θα παρευρεθούν εξέχουσες προσωπικότητες, φορείς και σύλλογοι από διάφορα σημεία της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας προτομής του Στρατηγού Δημητράκη Πλαπούτα στην πλατεία του χωριού και της αναμνηστικής πλάκας στον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου (λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις συγκεντρώσεις μας στο χωριό στο διήμερο 14-15 Αυγούστου).

Καλή αντάμωση λοιπόν στου Παλούμπα.

Από το ΔΣ της Αδελφότητας των Απανταχού Παλουμπαίων


Εκδήλωση από την Εταιρεία Ιστορικής και Πολιτισμικής Δράσης Μουσείου “Στρ. Δημ. Πλαπούτα και Αωνιστές”


Εκδήλωση για τα 200 χρόνια με συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Λάλα “ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ”

Ο σύλλογός μας έλαβε την παρακάτω ευχάριστη ενημέρωση από τον κ. Χρυσοβαλάντη Δημητρόπουλου, Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Λάλα “ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑ”.

Στα πλαίσια της δράσης του Δημοτικού Σχολείου Λάλα “ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑ”, με τον τίτλο “ΦΟΡΕΣΙΑ-ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ” και σε συνέχεια των εκδηλώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένεια Πλαπούτα.

Επίσης, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 200 ΧΡΟΝΙΑ, μεταφέρθηκε από το σχολείο (όπου κυματίζει σε μόνιμη βάση) το πολεμικό μπαϊράκι των Πλαπουταίων, το οποίο υψώθηκε στον ιστό που βρίσκεται δίπλα στο μνημείο, στο πεδίο της μάχης του Λάλα (στην τοποθεσία “Πούσι”).

Ο σύλλογός μας θα ήθελε να συγχαρεί τον Σύλλογο Διδασκόντων και τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Λάλα “ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ” για την εξαιρετική δράση του σχολείου τους.


Εργασίες στην αίθουσα δίπλα στο σχολείο

Τα έργα συνεχίζονται με την αμέριστη βοήθεια και συνεισφορά σας!! Ελπίζουμε πως θα εξακολουθήσετε να στηρίζετε έμπρακτα τις δράσεις της Αδελφότητας!!

Ευχαριστούμε από καρδιάς και συνεχίζουμε!!!!

Η Επανάσταση του 1821

Η Μεγάλη Επανάσταση των Ελλήνων ήταν αποτέλεσμα μιας επίσης μεγάλης προετοιμασίας, που κράτησε όσο και τα χρόνια της σκλαβιάς. Τραγούδια, θρύλοι και μεγάλες προσπάθειες έθρεψαν για 400 χρόνια τη φλόγα της ελπίδας των Ελλήνων για την ελευθερία τους, μέσα και έξω από τον Ελλαδικό χώρο.

Οι Έλληνες που σκόρπισαν σε χώρες της Ευρώπης, στη Ρωσσία και αλλού, κουβάλησαν μαζί τους τον καημό της σκλαβωμένης πατρίδας και έφτιαξαν στους τόπους που εγκαταστάθηκαν μια άλλη Ελλάδα, τις περίφημες ελληνικές κοινότητες, οι οποίες έγιναν φυτώρια παιδείας και γνώσης του λαμπρού παρελθόντος και της γλώσσας. Τα σκορπισμένα παιδιά της σκλαβωμένης Ελλάδας έγιναν, με τα χρόνια, φορείς και δάσκαλοι του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, με απώτερο στόχο την ανάσταση του Γένους. Ήρθαν σε επαφή με τις προοδευτικές και ανατρεπτικές ιδέες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και τα επαναστατικά κηρύγματα της Αμερικανικής και Γαλλικής Επανάστασης και βρήκαν σε αυτά το ιδεολογικό υπόβαθρο για να στηρίξουν το δικό τους Μεγάλο Αγώνα της Απελευθέρωσης.

Από τους μεγάλους Δασκάλους ως τους άσημους εμπόρους της Οδησσού, όλος ο Ελληνισμός της Διασποράς εργάστηκε μυστικά και επικίνδυνα για τη Μεγάλη Εξέγερση. Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Φερραίος, με το τεράστιο έργο του και το μαρτυρικό θάνατό του, ξεσήκωσε τις ψυχές των Ελλήνων και η Φιλική Εταιρεία του Ξάνθου, του Σκουφά και του Τσακάλωφ, με τη μύηση στο «κοινό μυστικό» όλων των σπουδαίων Ελλήνων, έφεραν τους σκλαβωμένους ραγιάδες κοντά στο μεγάλο στόχο της ελευθερίας και επέσπευσαν την εξέγερση των Ελλήνων. Μορφωμένοι Έλληνες έγιναν εξέχοντα πρόσωπα σε ξένες κυβερνήσεις (αξιωματούχοι, οικονομικοί παράγοντες, τραπεζίτες, εκδότες) και μεταλαμπάδευσαν τον Ελληνικό Πολιτισμό στην Ευρώπη, δημιουργώντας φίλους και θαυμαστές.

Αλλά και στη σκλαβωμένη χώρα, όπου δημιουργήθηκαν κατάλληλες συνθήκες, λειτούργησαν σπουδαία σχολεία στα οποία οι μαθητές μάθαιναν από φωτισμένους δασκάλους και ιερωμένους το ένδοξο παρελθόν της πατρίδας τους και γέμιζαν ελπίδες για το μέλλον.

Μέσα σε μια Ευρώπη μοναρχική και εχθρική και σε μια πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία, εφημερίδες, χάρτες, βιβλία, επαναστατικά φυλλάδια και περιοδικά, κρυμμένα μέσα σε εμπορεύματα, έφταναν στους απανταχού Έλληνες, ξεσήκωναν τις διψασμένες για ελευθερία ψυχές των Ελλήνων και έδιναν το σύνθημα με τις λέξεις «Πατρίδα» και «Ελευθερία».

Μπορεί, από τη μια πλευρά, ο Κοραής και ο Καποδίστριας να είχαν αντιρρήσεις για το χρόνο και τον τρόπο έναρξης της Επανάστασης, βασισμένες σε ορθολογική βάση και κριτήρια λογικά. Μπορεί, από την άλλη, ο Παπαφλέσσας να χρησιμοποίησε ανακρίβειες και υπερβολές για να πείσει τους Προκρίτους της Κορινθίας και της Αχαϊας και άλλους προύχοντες να προσχωρήσουν στη Φιλική Εταιρία! Όμως, όταν ξέσπασε ο Αγώνας, όλοι παραμέρισαν τις διαφορές τους και πρόσφεραν ό,τι διέθετε ο καθένας: τις γνώσεις του, το κύρος του, τα πλούτη του, τον εαυτό του, την οικογένεια, τη ζωή του. Δεν υπολόγισαν ούτε τους θανάσιμους κινδύνους, ούτε το εχθρικό κλίμα της Ευρώπης ή τις φοβέρες της Ιερής Συμμαχίας, ούτε την ανύπαρκτη οργάνωση του Στρατού ή τις τρομακτικές ελλείψεις σε χρήματα και πολεμοφόδια. Με τη σκέψη ότι θα κερδίζανε ή θα χάνονταν, μια μια οι περιοχές ολόκληρης της Ελληνικής χερσονήσου και των νησιών ρίχτηκαν στον Αγώνα, με πρωτοπόρο την Πελοπόννησο, γιατί σ’ αυτήν υπήρχαν ανυπότακτες περιοχές, τις οποίες διαφέντευαν οι ηρωικοί Κλέφτες που έγιναν και οι πρώτοι Αγωνιστές της Επανάστασης. Μαζί τους έπεσε στη φωτιά κι ο πολύπαθος λαός, που για τέσσερεις αιώνες, υπομένοντας τα πάνδεινα, κράτησε τη γλώσσα του, την παράδοση, τη θρησκεία και την εθνική του ταυτότητα.

Το χωριό μας ευτύχησε να πρωταγωνιστήσει στον Αγώνα με τους αρχηγούς του Δημητράκη και Γιωργάκη Πλαπούτα και να δώσει στην αρχή του δύο από τους πρώτους Ήρωες: το Λιάκο Παλουμπιώτη, στις 27 Μαρτίου στην Καρύταινα και το Γιωργάκη Πλαπούτα, στις 30 Μαϊου στην πολιορκία του Λάλα.

Όλους, επώνυμους και ανώνυμους, που με οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην αναγέννηση της Ελλάδας, τιμούμε και δοξάζουμε φέτος, στα 200 χρόνια από την έναρξη της Εθνικής μας Επανάστασης.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Αδελφότητος Απανταχού Παλουμπαίων

Η Πρόεδρος κα. Ευθυμία Γκίνη – Κουτσοπούλου

Φωτογραφίες από την εκδήλωση στου Παλούμπα, όπως μας τις έστειλε ο Σπύρος Γιώτης.


Η Αδελφότητα των Απανταχού Παλουμπαίων εύχεται σε όλους τους συγχωριανούς οπουδήποτε της Γης, και ιδιαίτερα σε όσους από σας τολμήσατε να… παρατείνετε φέτος τις διακοπές σας στο χωριό και να του δώσετε λίγη ζωή, στους φίλους μας, στους γείτονές μας, στις Αρχές και τις Υπηρεσίες του Δήμου μας και σε όλους τους Έλληνες Καλή Χρονιά και πάνω απ΄ όλα Υγεία.

Πέρυσι το Φεβρουάριο, στη μεγάλη συγκέντρωση για την κοπή της πίτας μας, ούτε καν υποψιαζόμασταν αυτό που θα ακολουθούσε. Με την πανδημία του κορωνοϊού, ούτε τις οικογενειακές, ούτε τις θρησκευτικές, ούτε τις εθνικές μας γιορτές πραγματοποιήσαμε, και το 2021, που τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει, μας βρήκε μουδιασμένους και αναγκαστικά απομονωμένους. Τα βιώματα αυτής της κατάστασης είναι λίγο πολύ κοινά σε όλους μας και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε ψύχραιμοι, να προσέχουμε και να ελπίζουμε ότι σύντομα τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα ξαναβρούμε την καθημερινότητά του ο καθένας. Ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά για να γιορτάσουμε και την Εθνική μας Αναγέννηση όπως της αξίζει, αφού το 2021 είναι επετειακή χρονιά για την έναρξη του Μεγάλου Αγώνα, ο οποίος, μετά από 10 χρόνια πολέμου, συμφορών και θυσιών, και των Ηρώων μας και του λαού μας, έβαλε το Έθνος μας στο δρόμο της νεότερης ιστορίας του.

Καλή αντάμωση.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η Αδελφότητα των Απανταχού Παλουμπαίων συγχαίρει θερμά την κα. Άννα-Βασιλική Καραπαναγιώτου του Δημητρίου, με καταγωγή από του Παλούμπα, για την τοποθέτησή της ως Προϊσταμένης του Εθνικoύ Αρχαιολογικού Μουσείου. Με την επιλογή της σε αυτή την άκρως τιμητική και απαιτητική θέση, ενόψει μάλιστα της εκτεταμένης αναδιοργάνωσης του μεγαλύτερου και ιστορικότερου Μουσείου της χώρας, αναγνωρίζονται το πλούσιο επιστημονικό έργο και η εμπειρία της στον τομέα της αρχαιολογίας και των μουσείων, αλλά και η εργατικότητα και οι ικανότητές της.

Η Πρόεδρος της Αδελφότητας

Ευθυμία Γκίνη


Όμορφες φωτογραφίες από το χιονισμένο χωριό μας(2021)

ΤΟΠΟΘΕΣΙA / LOCATION

Το χωριό Παλούμπα βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της επαρχίας Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας, προς την Ολυμπία. Η περιοχή ονομάζεται Ηραία (από την Αρχαία πόλη Ηραία) και τα 27 χωριά της αποτελούσαν μέχρι 31/12/2010 το Δήμο Ηραίας, έδρα του οποίου ήταν το Παλούμπα. Το χωριό είναι πάνω στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από τη Δημητσάνα στην Ολυμπία και απέχει από τη Δημητσάνα 24 χλμ. και από την Αρχαία Ολυμπία 40.


The village of Paloumpa is located on the southwest side of the province of Gortynia in the prefecture of Arcadia, towards Olympia. The area is called Irea (from the Ancient city of Irea) and its 27 villages were until 31/12/2010 the Municipality of Irea, whose seat was Paloumba. The village is on the asphalt road that leads from Dimitsana to Olympia and is 24 km away from Dimitsana and 40 km from Ancient Olympia.

Το χωριό μας από τον δορυφόρο (GoogleEarth)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / COMMUNICATION

Για να έρθετε σε επικοινωνία με το Δ.Σ της Αδελφότητας Απανταχού Παλουμπαίων, παρακαλούμε στείλτε e-mail στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολή στην αντίστοιχη ταχυδρομική διεύθυνση.

Σας ευχαριστούμε θερμά.

Αδελφότητα Απανταχού Παλουμπαίων

Ταχυδρομική διεύθυνση: Νικίου 15, Τ.Κ. 105 60, Αθήνα


To get in touch with the Board of Directors of the Brotherhood, please send an e-mail to the following e-mail address or a letter to the respective postal address.

Thank you very much.

Brotherhood of Paloumba

Postal address: Nikiou 15, P.O. 10560, Athens, Greece

Email: