Ιστορικά στοιχεία

Η  «Αδελφότητα των Παλουμπαίων» ιδρύθηκε το 1934  στην Αθήνα. Σκοπός του σωματείου είναι , όπως αναφέρεται  στο άρθρο 2 του καταστατικού του,  αφενός  η σύσφιξη των φιλικών δεσμών των Παλουμπαίων, η ηθική υποστήριξη  μεταξύ των και η πνευματική προαγωγή αυτών  και αφετέρου η εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας στο χωριό. Ημέρα εορτής της αδελφότητας καθιερώθηκε η 27η  Ιουλίου ( Αγίου Παντελεήμονος ).    Έδρα του σωματείου είναι η Αθήνα.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Αδελφότητας ήταν το εξής:

Κατά  το διάστημα από της  ίδρυσής  της και ως τον πόλεμο, η Αδελφότητα προσπάθησε να προωθηθούν τα ζητήματα του χωριού, όπως η ύδρευση, ο δρόμος, η εγκατάσταση  Ειρηνοδικείου κ.λ.π , ενώ παράλληλα με εισφορές των μελών της συνέβαλε στα μαθητικά συσσίτια και στην επισκευή της εκκλησίας της οποίας είχε πέσει ο θόλος.

Κατά τον πόλεμο  και την κατοχή, η Αδελφότητα ατόνησε. Ανασυγκροτήθηκε το 1947 και οι Παλουμπαίοι της Αθήνας  τέλεσαν  τη γιορτή τους ( Αγίου Παντελεήμονος ) στο εξωκκλήσι του Αγίου Ιωάννου στα Σεπόλια. Για μετάβαση στου Παλούμπα δεν μπορούσε να γίνει λόγος. Δύσκολες οι συγκοινωνίες τότε και ο εμφύλιος πόλεμος είχε αρχίσει.

Μετά τον πόλεμο η  Αδελφότητα συνέβαλε στην ύδρευση του χωριού από τη Σκόζα (1950) . Με την Κοινότητα έφτιαξε την ωραία πλατεία του χωριού (1971), όπου τοποθετήθηκε και η προτομή του στρατηγού  Πλαπούτα. Έργο της Αδελφότητας είναι επίσης το κοινοτικό κτίριο (1976)  με προσφορές Παλουμπαίων και κατεξοχήν του συμπατριώτη μας στην Αμερική Γεωργίου Κ. Νικολόπουλου, η παιδική χαρά(1983), η  περιτοίχιση  του κτιριακού συγκροτήματος  Πλαπούτα  (1991),  κ.α. Το 1987 η αδελφότητα αγόρασε ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα.

Οι διατελέσαντες  πρόεδροι της Αδελφότητας :
Γεώργιος Χ. Παναγόπουλος,  Νίκος Παπαχρήστου,  Χρίστος Γιαννουλόπουλος,  Νίκος Νικολόπουλος, Γρηγόρης Νικολόπουλος, Γιάννης  Αν. Γιώτης, Γεώργιος Ι. Παναγιωτακόπουλος,  Γιάννης Τζέμης,  Γιάννης Τσιώκος  (δάσκαλος),  Γιώργος Ι. Παπαχρήστου,  Σπύρος Γκίνης,  Αλέξανδρος  Λιακόπουλος,   Γρηγόρης Μπισκέμης,   Παναγιώτης  Γιαννόπουλος (από το βιβλίο  «του Παλούμπα και οι Παλουμπαίοι» του Γιάννη  Παπαχρήστου), Ευθυμία Γκίνη.

Shares