Ενημέρωση κ. εφημερίδας Γορτυνία σχετικά με τη συνεδρίαση της 1ης επιτροπής διαβούλευσης / 29-11-2011

Στον παρακάτω σύνδεσμο ακολουθεί η επιστολή.

Ενημέρωση κ. Καλύβα σχετικά με τη συνεδρίαση της 1ης επιτροπής διαβούλευσης / 29-11-2011

Αδελφότητα Απανταχού Παλουμπαίων

Δελτίο Τύπου Δήμου Γορτυνίας – Υποβολή φακέλων για ένταξη του Πύργου Πλαπούτα σε πρόγραμμα χρηματοδότηση / 16-11-2011

Στον παρακάτω σύνδεσμο ακολουθεί η ανακοίνωση.

Δελτίο Τύπου Δήμου Γορτυνίας / 16-11-2011

Αδελφότητα Απανταχού Παλουμπαίων