1η συνεδρίαση διαβούλευσης Δήμου Γορτυνίας – Ερωτηματολόγιο / 05-11-2011

Στον παρακάτω σύνδεσμο ακολουθεί η ανακοίνωση.

1η συνεδρίαση διαβούλευσης Δήμου Γορτυνίας – Ερωτηματολόγιο / 05-11-2011

Αδελφότητα Απανταχού Παλουμπαίων