Εγκαίνια Πύργου και προτομής του Πλαπούτα 27-08-2022